Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ có diện tích đáy B = 3 và chiều cao h = 2 . Thể tích khối chóp đã cho bằng

Cho khối lăng trụ có diện tích đáy  và chiều cao . Thể tích khối chóp đã cho bằng

  1. 3.

  2. 12.

  3. 2.

  4. 6.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Thể tích khối lăng trụ V = B . h = 3.2 = 6.

Chọn D

Thể tích khối lăng trụ 

1

Câu hỏi tương tự

Hình nón có góc ở đỉnh là và bán kính đáy bằng có diện tích xung quanh bằng :

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG