Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình vuông. Hình chiếu vuông góc của A' trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của AB , góc giữa mặt phẳng (A'CD) và mặt phẳng (ABCD) là 60 o .Thể tích của khối chóp B'ABCD là . Tính độ dài đoạn thẳng AC theo a

Cho khối lăng trụ ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình vuông. Hình chiếu vuông góc của A' trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của AB, góc giữa mặt phẳng (A'CD) và mặt phẳng (ABCD) là 60o. Thể tích của khối chóp B'ABCD fraction numerator 8 square root of 3 a cubed over denominator 3 end fraction. Tính độ dài đoạn thẳng ACtheo a

  1. fraction numerator 2 square root of 2 a over denominator cube root of 3 end fraction

  2. 2 square root of 2 a

  3. 2a

  4. fraction numerator 2 a over denominator cube root of 3 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.

ĐÁP ÁN B. 2 square root of 2 a 

 

1

Câu hỏi tương tự

Biết rằng đồ thị hàm số y = 2 1 ​ x 2 − 3 x − x 1 ​ có ba điểm cực trị thuộc một đường tròn (C). Bán kính của (C)gần đúng với giá trị nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG