Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ ABC.A'B'C'có thể tích V, điểm Pthuộc cạnh AA', Qthuộc BB'sao cho P A ′ P A ​ = QB Q B ′ ​ = 3 1 ​ ; R là trung điểm CC'. Thể tích khối chóp tứ giác R.ABQPbằng

Cho khối lăng trụ ABC.A'B'C' có thể tích V, điểm P thuộc cạnh AA', Q thuộc BB' sao cho  là trung điểm CC'. Thể tích khối chóp tứ giác R.ABQP bằng

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón có đường sinh tạo với đáy một góc . Mặt phẳng qua trục của cắt được thiết diện là một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp bằng . Thể tích của khối nón giới hạn bởi là:

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG