Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối hộp chữ nhật có độ dài chiều rộng, chiều dài, chiều cao lần lượt là 3a;4a;5a . Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng

Cho khối hộp chữ nhật có độ dài chiều rộng, chiều dài, chiều cao lần lượt là 3a;4a;5a. Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng

  1. 60a

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: V = 3 a .4 a .5 a = 60 a 3

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân với ; B A C ^ = 120 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/nMjYywgcq4n7u7Fnysc34GcPJMXD267hX69o-uc3JcyBYQxgYx9k5MQyIdF1Dyo0SvM02lOhOhnbWC...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG