Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối hộp chữ nhật có độ dài ba kích thước lần lượt là 4, 6, 8. Thể tích khối hộp chữ nhật đã cho bằng: A. 288 B. 64 C.192 D. 96

Cho khối hộp chữ nhật có độ dài ba kích thước lần lượt là 4, 6, 8. Thể tích khối hộp chữ nhật đã cho bằng:

A. 288

B. 64

C.192

D. 96

  1. 288

  2. 64

  3. 192

  4. 96

B. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C: 192

Đáp án đúng là C: 192

2

Câu hỏi tương tự

Một khúc gỗ có dạng với độ dài các cạnh được cho như hình vẽ bên. Tính thể tích V khối đa diện tương ứng.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG