Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A'B'CD' có AB = a, AC = b, CC'= c và thể tích là V. Khiđó, thể tích của khối ABB'D'D là:

Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A'B'CD' có AB = a, AC = b, CC' = c và thể tích là V. Khi đó, thể tích của khối ABB'D'D là:
 

  1. V apostrophe equals V over 3

  2. V apostrophe equals V

  3. V apostrophe equals V over 2

  4. V apostrophe equals V over 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh bên bằng 2a hợp vớiđáy 1 góc 60°.Tỷ số là: ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG