Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có độ dài các cạnh lần lượt là AB = a, BC = b, CC' = c. Khi đó, thể tích của khối AB'D'DBC' là:

Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có độ dài các cạnh lần lượt là AB = a, BC = b, CC' = c. Khi đó, thể tích của khối AB'D'DBC' là:
 

  1. V equals fraction numerator a b c over denominator 3 end fraction

  2. V equals fraction numerator 2 a b c over denominator 3 end fraction

  3. V equals fraction numerator a b c over denominator 4 end fraction

  4. V equals fraction numerator a b c over denominator 6 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a và SAvuông góc với đáy. Biết khoảng cách giữa ACvà SB bằng a. Tính thể tích khối chóp S.ABCD. A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG