Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối hộp có thể tích . Tính theo thể tích khối tứ diện

Cho khối hộp  có thể tích . Tính theo  thể tích khối tứ diện

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Mà

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân với ; B A C ^ = 120 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/nMjYywgcq4n7u7Fnysc34GcPJMXD267hX69o-uc3JcyBYQxgYx9k5MQyIdF1Dyo0SvM02lOhOhnbWC...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG