Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp tam giác , điểm lần lượt thuộc trên các cạnh . Khi đó:

Cho khối chóp tam giác , điểm  lần lượt thuộc trên  các cạnh . Khi đó:

  1. .

  2. .

  3. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(Sử dụng công thức tính tỉ số thể tích hai khối chóp) Ta có: lần lượt thuộc các cạnh của hình chóp tam giác. Khi đó: . Vậy đáp án cần chọn là B.

(Sử dụng công thức tính tỉ số thể tích hai khối chóp)

Ta có:   lần lượt thuộc các cạnh  của hình chóp tam giác. Khi đó:

.

Vậy đáp án cần chọn là B.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp . Gọi lần lượt là trung điểm của . Tỷ số của thể tích khối chóp với thể tích khối chóp là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG