Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng , cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy. Tính thể tích của khối chóp tứ giác đã cho.

Cho khối chóp tứ giác đều   có cạnh đáy bằng , cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy. Tính thể tích  của khối chóp tứ giác  đã cho.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

, .

,

 .

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân với , góc B A C ^ = 120 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/nMjYywgcq4n7u7Fnysc34GcPJMXD267hX69o-uc3JcyBYQxgYx9k5MQyIdF1Dyo0SvM02lOhOh...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG