Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp S.ABCD , đáy ABCD là hình chữ nhật có diện tích bằng 3 2 ​ a 2 , M là trung điểm của BC , AM vuông góc với BD tại H, SH vuông góc với mặt phẳng (ABCD) , khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SAC) bằng a . Thể tích V của khối chóp đã cho là

Cho khối chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật có diện tích bằng , M là trung điểm của BC, AM vuông góc với BD tại H, SH vuông góc với mặt phẳng (ABCD), khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SAC) bằng a. Thể tích V của khối chóp đã cho là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt A D = x , A B = y H là trọng tâm tam giác ABC nên d ( D , ( S A C ) ) = 3 d ( H , ( S A C ) ) = 3 HK ⇒ HK = 3 a ​ Kẻ H I ⊥ A C tại I A M = y 2 + 4 x 2 ​ ​ ⇒ A H = 3 2 ​ y 2 + 4 x 2 ​ ​ B D = x 2 + y 2 ​ ⇒ DH = 3 2 ​ x 2 + y 2 ​ D H 2 + A H 2 = A D 2 ⇒ x = 6 ​ ; y = a 3 ​ H I = 3 1 ​ d ( D , A C ) = 3 a 2 ​ ​ ; H K 2 1 ​ = H I 2 1 ​ + H S 2 1 ​ ⇒ H S = 3 a 2 ​ ​ V = 3 2 a 3 ​

Đặt 

H là trọng tâm tam giác ABC nên 

Kẻ  tại I

1

Câu hỏi tương tự

Một sân khấu của rạp xiếc hình vuông có kích thước 10 m ,người huấn luyện đứng ở X cách C D 2 mvà cách A D 5 mnhư hình bên. Một con hổ đang chơi trò đuổi bắt một con báo, hổ xuất phát từ A chạy về D v...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG