Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD theo a

Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật  S A perpendicular left parenthesis A B C D right parenthesis comma A B equals 3 a comma A D equals 2 a comma S B equals 5 a. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD theo a

  1. V equals 8 a squared

  2. V equals 24 a cubed

  3. V equals 10 a cubed

  4. V equals 8 a cubed

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D.

Đáp án đúng là D.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG