Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. M là trung điểm của SC. Mặt phẳng qua AM và song song với BD chia khối chóp thành hai phần, trong đó phần chứa đỉnh S có thể tích V 1 ​ , phần còn lại có thể tích V 2 ​ (tham khảo hình vẽ bên). Tính tỉ số V 2 ​ V 1 ​ ​

 Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. M là trung điểm của SC. Mặt phẳng qua AM và song song với BD chia khối chóp thành hai phần, trong đó phần chứa đỉnh S có thể tích , phần còn lại có thể tích  (tham khảo hình vẽ bên). Tính tỉ số  

  1. = 1

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Gọi O = A C ∩ B D , G = SO ∩ A M nên G là trọng tâm của △ S A C suy ra SO SG ​ = 3 2 ​ Mặt phẳng qua AM và song song với BD cắt mặt phẳng (SBD) theo giao tuyến là đường thẳng đi qua G song song với BD và cắt SB,SD lần lượt tại B',D' Ta có SB S B ′ ​ = S D S D ′ ​ = SO SG ​ = 3 2 ​ V S . A BC ​ V S . A B ′ M ​ ​ = SB S B ′ ​ . SC SM ​ = 3 2 ​ . 2 1 ​ = 3 1 ​ ⇒ V S A B ′ M ​ = 6 1 ​ V S A BC D ​ Tương tự V S A D C ​ V S A D ′ M ​ ​ = S D S D ′ ​ . SC SM ​ = 3 2 ​ . 2 1 ​ = 3 1 ​ ⇒ V S A D ′ M ​ = 6 1 ​ V S A BC D ​ V 1 ​ = V S A B ′ M ​ + V S A D ′ M ​ = 3 1 ​ V S A BC D ​ ⇒ V 2 ​ = 3 2 ​ V S A BC D ​ ⇒ V 2 ​ V 1 ​ ​ = 2 1 ​

Chọn D

Gọi  nên G là trọng tâm của  suy ra 

Mặt phẳng qua AM và song song với BD cắt mặt phẳng (SBD) theo giao tuyến là đường thẳng đi qua G song song với BD và cắt SB,SD lần lượt tại B',D'

Ta có 

Tương tự 

 =  +  = 

4

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB=3a , BC=4a , SA=12a và SA vuông góc với đáy. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG