Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, và SA vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp S. ABCD là: A. B. C. D.

 Cho khối chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, S A equals 3 over 2 a và SA vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp S. ABCD là:

 A. 4 a cubed

 B. a cubed

 C. a cubed over 3

 D. 2 a cubed

  1. 4 a cubed

  2. a cubed

  3. a cubed over 3

  4. 2 a cubed

B. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D:

Đáp án đúng là D: 2 a cubed

1

Câu hỏi tương tự

Nếu khối chớp OABC thỏa mãn OA= a, OB= b, OC= cvà thì có thể tích là: A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG