Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp S.ABCD, có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hai mặt bên (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với đáy. Tính thể tích V khối chóp biết SC = a 3 ​

Cho khối chóp S.ABCD, có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hai mặt bên (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với đáy. Tính thể tích V khối chóp biết

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hai mặt bên (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với đáy S A ⊥ ( A BC ) Ta có A C = a , SC = a 3 ​ ⇒ S A = a 2 ​ , v = 3 1 ​ S A . S △ A BC ​ = 12 a 2 ​ . a 2 3 ​ ​ = 12 a 3 6 ​ ​

Hai mặt bên (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với đáy

Ta có ,

2

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho điểm A ( − 3 ; 2 ; − 3 ) và hai đường thẳng d 1 ​ : 1 x − 1 ​ = 1 y + 2 ​ = − 1 z − 3 ​ và d 2 ​ : 1 x − 3 ​ = 2 y − 1 ​ = 3 z − 5 ​ . Phương trình mặt phẳng chứa d 1 ​ và d...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG