Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp S.ABCD có thể tích bằng *, đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của cạnh SD. Biết diện tích tam giác SABbằng . Tính khoảng cách từ Mtới mặt phẳng (SAB). A. B. C. D.

 Cho khối chóp S.ABCD có thể tích bằng 4 a cubed*, đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của cạnh SD. Biết diện tích tam giác SAB bằng a squared. Tính khoảng cách từ M tới mặt phẳng (SAB).

 A. 12 a

 B. 6 a

 C. 3 a

 D. 4 a

  1. 12 a

  2. 6 a

  3. 3 a

  4. 4 a

B. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C:

Đáp án đúng là C: 3 a

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại C, cạnh huyền AB bằng 3. Hình chiếu vuông góc của Sxuống mặt đáy trùng với của tam giác ABC và SB = Tính theo a thể tích V của khối chóp S.ABC...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG