Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, A B = 1 , BC = 2 ​ ,cạnh bên SA vuông gócvới đáy và S A = 3 ​ .Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCbằng

Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, , cạnh bên SA vuông góc với đáy và . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do tam giác ABC vuông tại B nên A B ⊥ BC , mặt khác BC ⊥ S A nên BC ⊥ SB . Do vậy ta có SBC = S A C = 9 0 ∘ nên tâm mặt cầu ngoại tiếp của S.ABC là trung điểm của SC Bán kính R = 2 SC ​ = 2 S A 2 + A C 2 ​ ​ = 2 S A 2 + A B 2 + B C 2 ​ ​ = 2 6 ​ ​ Vậy diện tích mặt cầu S = 4 π R 2 = 6 π

Do tam giác ABC vuông tại B nên , mặt khác nên . Do vậy ta có  nên tâm mặt cầu ngoại tiếp của S.ABC là trung điểm của SC

Bán kính 

Vậy diện tích mặt cầu 
 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D là trung điểm của AB, I ( 3 11 ​ ; 3 5 ​ ) , E ( 3 13 ​ ; 3 5 ​ ) lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp, trọng tâm tam giác ACD. Đường thẳn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG