Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng Xác định độ dài cạnh AB để khối chóp S.ABC có thể tích nhỏ nhất.

Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng a square root of 2 comma space stack S A B with hat on top equals stack S C B with hat on top equals 90 degree Xác định độ dài cạnh AB để khối chóp S.ABC có thể tích nhỏ nhất.

  1. A B equals 3 a square root of 5

  2. A B equals a square root of 3

  3. AB = 2a

  4. A B equals fraction numerator a square root of 10 over denominator 2 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.

ĐÁP ÁN B. A B equals a square root of 3 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số f ( x ) đạt cực đại tại điểm nào sau đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG