Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác đều. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và S A = a 2 ​ , SC = a 3 ​ .Thể tích của khối chóp đã cho bằng

Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác đều. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và . Thể tích của khối chóp đã cho bằng
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có S A ⊥ ( A BC ) ⇒ S A ⊥ A C ⇒ A C = SC 2 − S A 2 ​ = 3 a 2 − 2 a 2 ​ = a Khi đó S A BC ​ = 2 1 ​ . A B . A C . sin ( B A C ) = 2 1 ​ . a . a . sin ( 6 0 ∘ ) = 4 a 2 3 ​ ​ V S . A BC ​ = 3 1 ​ . S A . S A BC ​ = 3 1 ​ . a 2 ​ . 4 a 2 3 ​ ​ = 12 6 ​ a 3 ​

Ta có

 

Khi đó 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân I = ∫ 5 17 ​ x − 2 x − 1 ​ d x ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG