Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chópS.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại, AB = , SA = SB = SC. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 60 0. . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC theo a là:

Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại, AB = a square root of 2, SA = SB = SC. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 600. . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC theo a là:

  1. fraction numerator 2 a over denominator 3 end fraction

  2. fraction numerator a square root of 3 over denominator 3 end fraction

  3. fraction numerator 2 a square root of 3 over denominator 3 end fraction

  4. fraction numerator 2 a square root of 2 over denominator 3 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba tia Ox, Oy, Ozđôi một vuông góc với nhau. Trong góc tam diện Oxyz, lấy điểm M cố định. Một mp( α ) di động qua M cắtOx, Oy, Oz tại A, B, C. Gọi khoảng cách từ M tới (OBC), (OAC), (OAB) lần lượt...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG