Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và hai mặt bên (SAB), (SAC) cùng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABC biết SC = a 3 ​

Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và hai mặt bên (SAB), (SAC) cùng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABC biết SC 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B ABC là tam giác đều cạnh a nên S Δ A BC ​ = 4 a 2 3 ​ ​ Hai mặt bên ( S A B ) , ( S A C ) cùng vuông góc với mặt đáy nên SA ⊥ (ABC) Trong tam giác vuông SAC ta có: SA = S C 2 − A C 2 ​ = 3 a 2 − a 2 ​ = a 2 ​ Thể tích của khối chóp S ABC . là V = 3 1 ​ S △ A BC ​ ⋅ S A = 3 1 ​ ⋅ 4 a 2 3 ​ ​ ⋅ a 2 ​ = 12 a 3 6 ​ ​

Chọn B

ABC là tam giác đều cạnh a nên 

Hai mặt bên  cùng vuông góc với mặt đáy nên SA(ABC)

Trong tam giác vuông SAC ta có: SA 

Thể tích của khối chóp S ABC . là V 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

T ro n g c a ˊ c kh ẳ n g đ ị nh s a u , kh ẳ n g đ ị nh n a ˋ o s ai ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG