Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại B , A B = 3 ​ , BC = 3 , S A ⊥ ( A BC ) và góc giữa SC với đáy bằng 4 5 ∘ . Thể tích của khối chóp S.ABC bằng

Cho khối chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại B,  và góc giữa SC với đáy bằng . Thể tích của khối chóp S.ABC bằng
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có góc giữa SC với đáy là SC A = 4 5 ∘ Tam giác ABC vuông tại B ⇒ A C = A B 2 + B C 2 ​ = 2 3 ​ △ S A C vuông tại A suy ra S A = A C . tan SC A = 2 3 ​ V S . A BC ​ = 3 1 ​ . 2 1 ​ . B A . BC . S A = 3

Chọn C

Ta có góc giữa SC với đáy là 

Tam giác ABC vuông tại B

 vuông tại A suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG