Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy, SA = 4, AB = 6, BC = 10 và CA = 8. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC

Cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy, SA = 4, AB = 6, BC = 10 và CA = 8. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC

  1. V = 40 

  2. V = 192

  3. V = 32

  4. V = 24

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.V = 32

ĐÁP ÁN C. V = 32 

1

Câu hỏi tương tự

Cho p điểm trong không gian trong đó có q điểm đồng phẳng. Số còn lạikhông có 4 điểm nào đồng phẳng. Dựng tất cả các mặt phẳng chứa 3 trong pđiểm đó. a) Có bao nhiêu mặt phẳng khác nhau ? b) Có bao ...

12

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG