Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp S.ABC có các góc phẳng ở đỉnh S bằng 60°, SA = 1, SB = 2, SC = 3. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng: A. B. C. D.

 Cho khối chóp S.ABC có các góc phẳng ở đỉnh S bằng 60°, SA = 1, SB = 2, SC = 3. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng:

 A. fraction numerator square root of 2 over denominator 72 end fraction

 B. fraction numerator square root of 6 over denominator 2 end fraction

 C. fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction

 D. fraction numerator square root of 3 over denominator 2 end fraction

  1. fraction numerator square root of 2 over denominator 72 end fraction

  2. fraction numerator square root of 6 over denominator 2 end fraction

  3. fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction

  4. fraction numerator square root of 3 over denominator 2 end fraction

B. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C:

Đáp án đúng là C: fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Nếu có một khối chóp có thể tích và diện tích đáy lần lượt là và thì chiềucao của nó bằng: A. B. C. D.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG