Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp có đáy là tam giác đều cạnh , mặt bên là tam giác cân tại và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết rằng góc giữa và bằng . Tính theo thể tích của khối chóp .

Cho khối chóp  có đáy  là tam giác đều cạnh , mặt bên  là tam giác cân tại  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết rằng góc giữa  và  bằng . Tính theo  thể tích của khối chóp .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là trung điểm của . Gọi lần lượt là trung điểm của và suy ra . Suy ra góc giữa và bằng . Trong tam giác vuông tại có . Vậy thể tích khối chóp là: .

Gọi là  trung điểm của .

Gọi  lần lượt là trung điểm của suy ra.

Suy ra góc giữa  và  bằng .

Trong tam giác vuông tại  có .

Vậy thể tích khối chóp  là:

.

1

Câu hỏi tương tự

Tính thể tích của khối chóp có đáy là hình vuông cạnh và chiều cao là .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG