Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 2a . Thể tích của khối chóp đã cho bằng?

Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 2a. Thể tích của khối chóp đã cho bằng?

  1. 4

  2. 2

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì đáy là hình vuông cạnh a nên diện tích của đáy là S= a 2 Thể tích của khối chóp đã cho là V= 3 1 ​ .h.S= 3 1 ​ .2a. a 2 = 3 2 ​ a 3

 

Vì đáy là hình vuông cạnh a nên diện tích của đáy là S=

Thể tích của khối chóp đã cho là V=.h.S=.2a.=

3

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Hình chiếu vuông góc của S lên cạnh AB là điểm H thỏa mãn AH=2BH Tính theo a t...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG