Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp có đáy là hình chữ nhật cạnh AB = 2a, AD = a.Hình chiếu của đỉnh S lên đáy là trung điểm của cạnh AB cạnh bên SC tạo với mặt phẳng đáy một góc .Tính thể tích V của khối chóp đã cho

Cho khối chóp S. A B C D có đáy là hình chữ nhật cạnh AB = 2a, AD = a. Hình chiếu của đỉnh S lên đáy là trung điểm của cạnh  AB cạnh bên SC tạo với mặt phẳng đáy một góc 45 degree. Tính thể tích V của khối chóp đã cho

  1. V equals fraction numerator 2 square root of 2 a cubed over denominator 3 end fraction

  2. V equals fraction numerator square root of 3 a cubed over denominator 6 end fraction

  3. V equals 2 square root of 2 a cubed

  4. V equals fraction numerator square root of 2 a cubed over denominator 3 end fraction

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A. Mặt khác

Đáp án đúng là A. V equals fraction numerator 2 square root of 2 a cubed over denominator 3 end fraction

Mặt khác stack S C H with hat on top equals 45 degree rightwards double arrow S H equals a square root of 2

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian mặt cầu (S) tiếp xúc với 6 mặt của một hình lập phương cạnh a, thể tích khối cầu (S) bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG