Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp có thể tích V, diện tích đáy là B và chiều cao h. Tìm khẳng định đúng?

Cho khối chóp có thể tích V, diện tích đáy là B và chiều cao h. Tìm khẳng định đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Thể tích của khối chóp đã cho là V = 3 1 ​ B h

Chọn A

Thể tích của khối chóp đã cho là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện OABC có OA , OB và OC đôi một vuông góc (minh họanhư hình vẽ bên). Biết OA = OB = OC = a , khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng ( ABC) bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG