Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp có thể tích V = 36 ( c m 3 ) và diện tích mặt đáy B = 6 ( c m 2 ) .Chiều cao của khối chóp là

Cho khối chóp có thể tích  và diện tích mặt đáy . Chiều cao của khối chóp là

 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có: V = 3 1 ​ B ⋅ h ⇒ h = B 3 V ​ = 6 3 ⋅ 36 ​ = 18 ( c m )

Chọn D

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện có các cạnh và đôi một vuông góc với nhau; , và . Gọi tương ứng là trung điểm các cạnh . Tính thể tích của khối tứ diện

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG