Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp có diện tích đáy B = 5 và chiều cao h = 6 . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

Cho khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao . Thể tích của khối chóp đã cho bằng
 

  1. 10

  2. 15

  3. 30

  4. 11

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Thể tích của khối chóp đã cho là V = 3 1 ​ . B . h = 3 1 ​ .5.6 = 10

Chọn A

Thể tích của khối chóp đã cho là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giác có đáy là hình vuông cạnh , và . Thể tích của khối chóp bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG