Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối cầu có bán kính 2R . Thể tích V của khói cầu đó là

Cho khối cầu có bán kính 2R . Thể tích V của khói cầu đó là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Ta có bán kính khối cầu là r=2R Thể tích khối cầu đã cho là V = 3 4 ​ π r 3 = 3 4 ​ π ( 2 R ) 3 = 3 32 ​ π R 3

Đáp án C

Ta có bán kính khối cầu là r= 2R

Thể tích khối cầu đã cho là 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ có cạnh bằng a, M và N là trung điểm của AC và B'C'. Khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và B'D' là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG