Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối đa diện đều loại có thể tích bằng . Diện tích một mặt của nó bằng

Cho khối đa diện đều loại  có thể tích bằng . Diện tích một mặt của nó bằng

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khối đa diện đều loại là khối bát diện đều. Gọi độ dài cạnh của bát diện đều bằng . Xét khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng . Gọi là tâm hình vuông khi đó Ta có . Khi đó thể tích khối bát diện đều bằng . Vậy diện tích một mặt của bát diện đều là diện tích của tam giác đều cạnh bằng là .

Khối đa diện đều loại  là khối bát diện đều. Gọi độ dài cạnh của bát diện đều bằng  .

Xét khối chóp tứ giác đều  có tất cả các cạnh bằng  .

Gọi  là tâm hình vuông  khi đó

Ta có

 .

Khi đó thể tích khối bát diện đều bằng  .

Vậy diện tích một mặt của bát diện đều là diện tích của tam giác đều cạnh bằng   là .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại và . Biết , , đường thẳng vuông góc với mặt phẳng . Tính thể tích khối chóp .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG