Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối đa diện đều { p ; q } , chỉ số p là

Cho khối đa diện đều , chỉ số p là

  1. Số đỉnh của đa diện

  2. Số mặt của đa diện

  3. Số cạnh của đa diện

  4. Số các cạnh của mỗi mặt

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ , cho . Tìm tọa độ của vectơ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG