Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối 12 mặt đều (H) có thể tích V và diện tích mỗi mặt của nó bằng S . Khi đó, tổng các khoảng cách từ một điểm nằm trong (H) đến các mặt của nó bằng

Cho khối 12 mặt đều (H) có thể tích V và diện tích mỗi mặt của nó bằng S. Khi đó, tổng các khoảng cách từ một điểm nằm trong (H) đến các mặt của nó bằng

  1. fraction numerator 3 V over denominator 4 S end fraction

  2. fraction numerator V over denominator 4 S end fraction

  3. fraction numerator 3 V over denominator S end fraction

  4. fraction numerator V over denominator 12 S end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. Gọi h là tổng khoảng cách từ một điểm nằm trong (H) đến các mặt của nó .

ĐÁP ÁN A. fraction numerator 3 V over denominator 4 S end fraction 

Gọi h là tổng khoảng cách từ một điểm nằm trong (H) đến các mặt của nó

.

 

3

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB, E là trung điểm của CB, I là giao điểm của AE và BD. Khi đó IG sẽ không song song với mặt phẳng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG