Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho điểm H(1;4;3). Phương trình mặt (P) qua H cắt 3 trục tọa độ tại 3 điểm là 3 đỉnh tam giác nhận H làm trực tâm là:

Cho điểm H(1;4;3). Phương trình mặt (P) qua H cắt 3 trục tọa độ tại 3 điểm là 3 đỉnh tam giác nhận H làm trực tâm là:

  1. - x + 4y + 3z - 24 = 0

  2. - x + 4y + 3z - 12 = 0

  3. x + 4y - 3z + 26 = 0

  4. x + 4y + 3z - 26 = 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp là I I(-2;1) thảo mãn A I B = 9 0 ∘ .Chân đường cao kẻ từ A đến BC là D(-1;-1),đường thẳng AC đi qua điểm M(-1;4).Tìm ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG