Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho điểm A(2;5;1) và mặt phẳng (P) 6x + 3y - 2z + 24 = 0. Tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (P) là:

Cho điểm A(2;5;1) và mặt phẳng (P) 6x + 3y - 2z + 24 = 0. Tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (P) là:

  1. H (4;2;-3)

  2. H (-4;2;3)

  3. H (4;-2;3)

  4. H (4;-2;-3)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giác đều có các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng . Gọi điểm thuộc cạnh sao cho diện tích tam giác nhỏ nhất. Khi đó tỉ số khối thể tích khối và bằng bao nhiêu?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG