Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . I(a) nhỏ nhất khi a bằng:...

Cho I left parenthesis a right parenthesis equals integral subscript 0 superscript a open parentheses negative 4 plus 2 x close parentheses d x space open parentheses a greater than straight pi close parentheses. I(a)  nhỏ nhất khi a bằng:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Diện tích hình phẳng trong hình vẽ sau là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG