Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ đều ABC.A'B'C' có AB = a 3 ​ và AB' vuông góc với BC' (tham khảo hình vẽ bên). Thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C' bằng

Cho hình lăng trụ đều ABC.A'B'C' có AB = a và AB' vuông góc với BC' (tham khảo hình vẽ bên). Thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C' bằng

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C.

Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Giải bóng chuyền VTV cup gồm 12 đội tham gia, trong đó có 9 đội nước ngoài và 3 đội Việt Nam. Ban tổ chức bốc cho thăm ngẫu nhiên và chia thành 3 bảng đấu A , B , C mỗi bảng 4 đội. Xác suất để ba đội ...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG