Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với cạnh AB=2a , AD=a . Hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H của AB , SC tạo với đáy một góc bằng 45 o . Tính khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng (SCD) .

 Cho hình chóp S.ABCD  có đáy là hình chữ nhật với cạnh AB=2a, AD=a. Hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H của AB, SC tạo với đáy một góc bằng 45o. Tính khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng (SCD).

  1. fraction numerator a square root of 6 over denominator 3 end fraction

  2. fraction numerator a square root of 3 over denominator 6 end fraction

  3. fraction numerator a square root of 6 over denominator 4 end fraction

  4. fraction numerator a square root of 3 over denominator 3 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. Gọi N là trung là trung điểm của CD . Gọi K là hình chiếu của H lên SN . Ta có . Theo giả thiết tam giác vuông cân tại H. Do đó

ĐÁP ÁN A. fraction numerator a square root of 6 over denominator 3 end fraction

Gọi N là trung là trung điểm của CD. Gọi K là hình chiếu của H lên SN.

Ta có  C D perpendicular open parentheses S H N close parentheses rightwards double arrow H K perpendicular open parentheses S C D close parentheses rightwards double arrow d open parentheses H semicolon space S C D close parentheses equals d open parentheses A semicolon space S C D close parentheses equals H K.

Theo giả thiết tam giác triangle S H C vuông cân tại H. Do đó H S equals H C equals a square root of 2 semicolon space H N equals a

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp có đáy là hình chữ nhật cạnh AB = 2a, AD = a.Hình chiếu của đỉnh S lên đáy là trung điểm của cạnh AB cạnh bên SC tạo với mặt phẳng đáy một góc .Tính thể tích V của khối chóp đã cho

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG