Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD), SA = a 3 ​ . Gọi α là góc giữa SA và mặt phẳng (SCD). Tính tan α .

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD), SA = a

Gọi  là góc  giữa SA và mặt phẳng (SCD). Tính tan .

  1. 1

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C.

Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn điểm A A ( 3 , 5 9 ​ , 5 12 ​ ) ; B ( 4 , 0 , 0 ) ; C ( 0 , 5 6 ​ , 5 8 ​ ) ; D ( − 2 , 5 24 ​ , 5 32 ​ ) . ABCD là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG