Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCcó đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Tam giác SAB vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy và cạnh SC = a 3 ​ . Tính theo a thể tích V của khối chóp S.ABC.

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Tam giác SAB vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy và cạnh . Tính theo a thể tích V của khối chóp S.ABC.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Cạnh S A = a 3 ​ vàvuông góc với mặt phẳng đáy. Côsin của góc giữa đường thẳng S D v a ˋ ( S A B ) bằng ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG