Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai vectơ a , b , có giá vuông gócvới nhau và ∣ ∣ ​ a ∣ ∣ ​ = 4 , ∣ ∣ ​ a + b ∣ ∣ ​ = 5 . Độ dài b bằng?

Cho hai vectơ  , có giá vuông góc với nhau và . Độ dài  bằng?

 

  1. 9

  2. 3

  3. 1

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C .

Chọn C

 

 

 

 

 

 .

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ u = ( 1 ; 2 ) , v = ( 1 ; m ) . Tìm m để 2 vectơ u , v vuông góc với nhau

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG