Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai tia Ox, Oy đối nhau. Hai tia Oz và Ot cùng nừm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oy, biết a)Góc kề bù với là góc nào ? Tính số đo góc đó. b) Trong ba tia Oz, Oy, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? c) Tính số đo d) Tia Ot có phải là tia phân giác của ? Vì sao

Cho hai tia Ox, Oy đối nhau. Hai tia Oz và Ot cùng nừm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oy, biết stack x O z with hat on top equals 50 to the power of omicron comma space stack y O t with hat on top equals 65 to the power of omicron

a)Góc kề bù với stack x O z with hat on top là góc nào ? Tính số đo góc đó.

b) Trong ba tia Oz, Oy, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?

c) Tính số đo stack z O t with hat on top

d) Tia Ot có phải là tia phân giác của stack z O y with hat on top? Vì sao 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hình vẽ a) Góc kề bù với là .Từ đó tính = b) Chứng minh tia Ot nào nằm giữa hai tia Oz, Oy. (1) c) Từ đó tính = suy ra (2) d) Từ (1) Và (2) suy ra tia Ot là tia phân giác của

 Hình vẽ

a) Góc kề bù với stack x O z with hat on top là stack z O y with hat on top . Từ đó tính stack z O y with hat on top = 30 to the power of omicron 

b) Chứng minh tia Ot nào nằm giữa hai tia Oz, Oy.  (1)

c) Từ đó tính stack z O t with hat on top =65 to the power of omicron suy ra stack z O t with hat on top equals stack t O y with hat on top equals 65 to the power of omicron (2)

d) Từ (1) Và (2) suy ra tia Ot là tia phân giác của stack z O y with hat on top

 

3

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG