Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số thực x y , thỏa mãn: x - 3 x + 1 ​ = 3 y + 2 ​ - y. Giá trị lớn nhất của biểu thức: P = x + y bằng:

Cho hai số thực x y , thỏa mãn: x - 3 = 3 - y . Giá trị lớn nhất của biểu thức: P = x + y bằng:

  1. 9 + 3

  2. 9 + 3

  3. 9 - 3

  4. 9 + 3

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Điều kiện: x ≥ -1 , y ≥ - 2 Ta có: x - 3 x + 1 ​ = 3 y + 2 ​ - y ⇒ ( x + y ) 2 = 9 ( x + 1 ​ + y + 2 ​ ) 2 ≤ 9.2(x + y + 3)( theo bất đẳng thức Bunhia – Côpxki) ⇔ ( x + y ) 2 -18 ( x + y) - 54 ≤ 0 ⇒ x + y ≤ 9 + 3 15 ​ ⇒ P ≤ 9 + 3 15 ​ Dấu “=” xảy ra khi { x + y = 9 + 3 15 ​ x + 1 ​ = y + 2 ​ ​ ⇔ { x = 2 10 + 3 15 ​ ​ y = 2 8 + 3 15 ​ ​ ​ Vậy max P = 9 + 3 15 ​ đạt được khi { x = 2 10 + 3 15 ​ ​ y = 2 8 + 3 15 ​ ​ ​

Chọn D
Điều kiện: x -1 , y  - 2

Ta có:  x - 3 = 3 - y   = 9  9.2(x + y + 3) ( theo bất đẳng thức Bunhia – Côpxki)

 -18 ( x + y) - 54 0 x + y  9 + 3  P  9 + 3 

Dấu “=” xảy ra khi   

Vậy max P = 9 + 3 đạt được khi 

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn a+b+c = 1. Chứng minh rằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG