Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số thực x và y thỏa mãn các điều kiện : xy = 1 và x > y. CMR:

Cho hai số thực x và y thỏa mãn các điều kiện :
xy = 1 và x > y.
CMR: fraction numerator x squared plus y squared over denominator x minus y end fraction greater or equal than 2 square root of 2 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để biểu thức có nghĩa là: A. x ≠ 1 B. x ≤ 1 C. x = 1 D. x ≥ 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG