Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số phức z=a+bi và z' = a'+b'i. Số phức có phần thực là:

Cho hai số phức z=a+bi và z' = a'+b'i. Số phức fraction numerator z over denominator z apostrophe end fraction có phần thực là:

  1. fraction numerator a a apostrophe plus b b apostrophe over denominator a squared plus b squared end fraction

  2. fraction numerator a a apostrophe plus b b apostrophe over denominator a to the power of apostrophe 2 end exponent minus b apostrophe squared end fraction

  3. fraction numerator a a apostrophe plus b b apostrophe over denominator a to the power of apostrophe 2 end exponent plus b apostrophe squared end fraction

  4. fraction numerator a a apostrophe plus b b apostrophe over denominator a squared minus b squared end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai đường tròn(C): x 2 + y 2 − 2 x − 2 y + 1 = 0 ,(C): x 2 + y 2 + 4 x − 5 = 0 cùng đi quaM(1;0). Viết phươngtrình đường thẳng(Δ)qua điểmMcắt hai đường tròn (C...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG