Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số phức u = 3x + 2yi và v= 2y + 3xi . Trong mặt phẳng phức Oxy, tập hợp điểm biểu diễn của số phức z= u+ vlà:

Cho hai số phức u = 3x + 2yi và v = 2y + 3xi . Trong mặt phẳng phức Oxy, tập hợp điểm biểu diễn của số phức z = u + v là:
 

  1. Trục Oy

  2. Tia Oy (với y > 0)

  3. Đường tròn tâm O bán kính R = 1

  4. Đường thẳng y = x

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện ∣ z − ( 3 − 4 i ) ∣ = 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG