Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai đường tròn bằng nhau có tâm lần lượt là O, O' , biết chúng tiếp xúc ngoài , một phép quay tâm I và góc quay 2 π ​ biến đường tròn (O) thành đường tròn (O'). Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hai đường tròn bằng nhau có tâm lần lượt là O, O' , biết chúng tiếp xúc ngoài , một phép quay tâm I và góc quay  biến đường tròn (O) thành đường tròn (O'). Khẳng định nào sau đây đúng? 

  1. I nằm trên đường tròn đường kính OO'.

  2. I nằm trên đường trung trực đoạn OO'.

  3. I là giao điểm của đường tròn đường kính OO' và trung trực đoạn OO'.

  4. Có hai tâm I của phép quay thỏa mãn điều kiện đề bài.

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án là : D

Đáp án là : D

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số mđể hai điểm Avà Bnằm khác phía so với mặt phẳng .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG