Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai đường thẳng ( ): Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) qua ( ) và song song với ( )

Cho hai đường thẳng (D subscript 1) : 

Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) qua (D subscript 1) và song song với (D subscript 2)

  1. x + 7y + 5z - 20 = 0

  2. 2x + 9y + 5z - 5 =0

  3. x - 7y - 5z = 0

  4. x - 7y + 5z + 20 = 0

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

5

Câu hỏi tương tự

Xác định hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d): { x − y − z − 5 = 0 2 x + 2 y + z − 4 = 0 ​ lên mp(P): 3x - 2y -z + 15 = 0.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG