Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai đường thẳng và song song với nhau. Trên có 10 điểm phân biệt, trên có n điểm phân biệt Biết rằng có 5700 tam giác có đỉnh là các điểm nói trên. Tìm giá trị của n.

Cho hai đường thẳng d subscript 1 và d subscript 2 song song với nhau. Trên d subscript 1 có 10 điểm phân biệt, trên d subscript 2 có n điểm phân biệt open parentheses n greater or equal than 2 close parentheses Biết rằng có 5700 tam giác có đỉnh là các điểm nói trên. Tìm giá trị của n.

  1. 21

  2. 30

  3. 32

  4. 20

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng B. 30

Đáp án đúng B. 30

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón N 1 ​ có đỉnh S, chiều cao h. Một hình nón N 2 ​ có đỉnh là tâm của đáy N 1 ​ và có đáy là một thiết diện song song với đáy của N 1 ​ như hình vẽ. Khối nón N 2 ​ có thể tích lớn nhất khi ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG